1456755384218.jpg

          امروزه يكي از ژستهاي روشنفكري درجامعه ما ، استقبال از نقد وپذيرش آن مي باشد اماعملا" فاصله اي طولاني درعمل کردن با آن داريم ! گرچه همه ما غالبا" دم ازپذيرش نقد زده و از مخاطبانمان مي خواهيم ايرادات مارا به ما گوشزد نمايند اما عملا" تاب و تحمل شنيدن آن را نداريم . پيامبراكرم (ص) مي فرمايد

                                          المومن مرآه المومن . 

 براستي درك مااز اين حديث زيبا وانسان ساز چيست ؟ اينكه فقط آن را درتيتر سخنرانيها يا مقالات خود بياوريم يا نه، از مخاطب منتقد خود مانند آينه اي كه ايراد و البته حسن مارا بيان مي كند استقبال كنيم ؟! درجائي ديگر نبي مكرم اسلام(ص) مي فرمايند

             بهترين برادرانتان كسي است كه عيب هايتان را به شما هديه كند . 

            چقدر زيبا ، هديه كردن عيب ! چه نگرش زيبايي پيامبر (ص) درمورد اين بيان نوراني خود به ما القا مي فرمايند. چه كسي ازگرفتن هديه ناراحت مي شود ؟! البته  نه كه ناراحت ، بلكه خوشحال هم شده وحتي تشكرهم مي كند وگاه درمقام جبران نيز برمي آيد . پس چرا ظرفيت جامعه درمواجهه بانقد اينقدر كم ، و ما انسانها كه سلولهاي سازنده آن هستيم ، درپذيرش نقدها زود برآشفته و عصباني شده  قهر مي كنيم واگر دستمان برسد پدر طرف را هم درمي آوريم ؟!!!اگر ما مريد خاتم رسل (ص) و ائمه معصومين (ع) هستيم ( كه انشاالله هستيم ) نبايد از طرح و بيان اشكالمان توسط ناقدين منصف و البته دلسوز ناراحت شويم اگر اينطور شد ، بايد در نگرش خود تجديد نظر كرده ، بازنگري كنيم و اشكال خودرا رفع نماييم .راه مواجهه با نقد ديگران قهركردن ودرخانه را بستن نيست بلكه پاسخ دادن آنهم نه از روي عصبانيت و غيض، بلكه دركمال آرامش وصبوري مي باشد. واما آنچه باعث نگارش اين مطلب شد، نقدي بود كه اخيرا" بصورت كامنت ،برمطلب يكي از بلاگرها نوشتم وصدالبته با رعايت اخلاق ليكن صاحب آن وبلاگ نه تنها استقبال نكرد و پاسخ شايسته اي نداد بلكه نام وبلاگ مرا هم از ليست خود حذف كرد !ومرا به روز قيامت تهديد نمود!البته با اين همه ، من از او طلب حلاليت كرده وايشان هم بزرگوارانه مرا بخشيدند! اما ارتباط را قطع ،وتمايل به ادامه همكاريهاي فرهنگي از خود نشان ندادند! دردنياي نويسندگي (كه وبلاگ نويسي نيز جزيي از آن است )  بايد حرفه اي عمل كرد ، 

                      از تهديدها ، فرصت ساخت واز فرصتها ، رشد و شكوفايي. 

         چند سال قبل براي خودم نيز اتفاق مشابه اما بدتري رخ داد. فردي بانام جعلي دروبلاگم كامنت گذاشت ومرا به انواع اتهامات مزين كرد !البته چون آدرسي از او نداشتم نتوانستم دفاعيه اي برايش ارسال نمايم ليكن درهمان پست ، پاسخي كوتاه دادم اما بعداز آن درخود غوركرده ، حتي چندروزي دست از نوشتن برداشته ، فكركردم  كه آيا مطلبش ممكن است صحت داشته باشد واگر چنين باشد بايد سبك و سياق خودرا اصلاح نمايم. اما دستاورد بزرگي كه حاصل اين تجربه شد اين بود كه فهميدم منبعد صرف اظهار علاقه كسي به لينك كردن وبلاگم ، ذوق زده نشده !درصورتيكه فرد از ظرفيت كافي براي شنيدن نقد برخوردار باشد، بااوتبادل فرهنگي نمايم.تعامل وتبادل فرهنگي بدون نقد ونظر و پيشنهاد ، صرفا" يك سرگرمي تلقي شده و انسان را به جايي نمي رساند .متاسفانه غالبا"در وبلاگها ، فقط تعريف و تمجيد ديده شده ،خبري از ايراد و اشكال گرفتن و پيشنهاد دادن نيست .گويا همگان خبردارند جامعه هنوز به رشد قابل قبولي براي شنيدن انتقاد نرسيده ونقد كردن ديگران باعث جدايي مي شود!

منبع : پارسا |نقد وظرفيتهاي موجود درجامعه
برچسب ها : البته ,بلكه ,هستيم ,وبلاگ ,ناراحت ,نمايم ,براي شنيدن